Prowadzenie ciąży fizjologicznej i zagrożonej

  • > przygotowanie do ciąży - poradnictwo prekoncepcyjne
  • > rozpoznawanie wczesnej ciąży
  • > diagnostyka USG w ciąży - sondy przezbrzuszne, przezpochwowe, sonda 4D, dokumentacja FOTO i WIDEO
  • > możliwość oglądania badania przez osobę towarzyszącą
  • > prowadzenie ciąży wysokiego ryzyka
  • > opieka przed- i poporodowa
  • > diagnostyka i leczenie poronień nawykowych
  • > współpraca z Oddziałami Położniczymi szpitali w Nisku i Opatowie